Att utforska-

vad ser du?

Upplägg: kan ske som enstaka insats eller i process 3 – 10 ggr. Individuellt, 75 min

Innehåll: andningsövning, kroppsövning samt bildskapande med bildterapeutiska metoder och reflekterande samtal, med eller utan tema

  • Kan ske i en kortare eller längre process där syfte och mål arbetas fram individuellt
  • Kan ske som enstaka insats i utforskande syfte kring en aktuell frågeställning
  • Kan ske för att ”knyta ihop säcken” efter att exempelvis ha deltagit i någon av företagets kurser i ett gruppsammanhang
  • Kan ske som enstaka insats där huvudsakligt verbalt bearbetande sker med annan professionell utövare