Skapande korta och långa processer

Upplägg: kort eller lång process beroende på behov och möjligheter. Tre pass är det minsta som rekommenderas för att en process skall komma igång. Gärna ett uppföljande pass efter några veckor. Den långa processen rekommenderas omfatta minst fem pass fördelat över 5 – 6 veckor. Varje pass omfattar 2 – 3 timmar. Grupp.

Innehåll; andningsövning, kroppsövningar, ”pre-art-play*, bildskapande samt reflektion omkring gjorda erfarenheter.

Exempel på teman som kan utforskas

TrädetGrovt papper revs sönder i små bitar. Högen av papper sparkades runt på golvet. Behovet av kontur och kontroll löstes med hjälp av en blå garnstump. Plötsligt uppträdde en björnunge som lekfullt galopperade runt.

Affekter; nio affekter utforskas

Livslinjen; de viktigaste avtrycken synliggörs

Frälsarkransen

 

Exempel på utforskande process. Under skapandet av de bilder som visas här utforskades affekten Vrede.Björnen föstes ihop i en hög. Det kändes lugnt och helt o.k. Processen skedde i fyra steg där bildskaparen som första steg valde att riva ett grovt papper i små bitar. När känslan blev medveten och accepterad gav den plats för affekten Rädsla. Ett Kaos blev synligt som kändes skrämmande. Steg två blev att ta hand om känsla av Kaos genom att samla ihop delarna till något helt med hjälp av en garnstump som omslöt högen med pappersbitar. Steg tre skedde då Glädjen steg upp i kroppen och blev medveten genom att en lekfullt galopperande björnunge blev synliggjord. Steg fyra blev att avsluta processen med att samla allt material i en löst sammanhållen hög. Känsla av Lugn och Tillfredsställelse infann sig.

 

*pre-art-play betyder att en kortare bildskapande övning leds som en typ av ”uppvärmning” (jfr uppvärmningsövning inom fysgym). Den syftar till en avspänd hållning till bildskapandet som alltid sker i en lekfull och tillåtande anda fri från prestation och bedömning.