Friskvård och bildterapi erbjuder regelbundet kurser i mindfulness. Se information under Aktuellt

Mindfulness används som metod där syftet är att genom ökad kunskap om kropp och sinne lära sig bättre handskas med oro, stress, smärta och ohälsa. Upplägg och innehåll kan förändras för att passa

  • större grupper, i form av kunskapshöjande och introducerande föredrag samt en kort andnings- och meditationsövning
  • arbetsplatsen med konkret tillämpning i dagligt förekommande situationer
  • individer som behöver verktyg för att reducera och lära sig hantera stress

Varje pass innehåller några av följande moment;

  • meditationsövningar
  • avslappningsövningar
  • medvetna rörelser
  • reflektion