Ett kraftfullt verktyg för att minska stress

Den definition av Mindfulness/Medveten närvaro som fått internationell genomslagskraft är gjord av Jon Kabat-Zinn  ”att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket och utan att värdera det du uppmärksammar”. Kabat-Zinn har utarbetat ett program för stressreduktion (MBSR), som har vetenskapligt stöd för att vara effektivt. Han har även skrivit många böcker i ämnet Mindfulness, och ett flertal av dem är översatta till svenska.

Mindfulness används numera som metod inom många olika sammanhang där syftet är att genom ökad kunskap om kropp och sinne lära sig bättre handskas med oro, stress, smärta och ohälsa.

För att lära sig att tillämpa mindfulness i vardagen så måste man träna regelbundet och skaffa sig bra verktyg och rutiner. Det kan vara av stor hjälp att gå en introduktionskurs som leds av erfaren instruktör för att man skall komma igång med att träna på egen hand.

Många arbetsgivare erbjuder personalen att använda mindfulness som friskvård.