Det kroppen redan vet

Föreläsningen hålls inom ämnesområdet friskvård och hälsa med fokus på kropp – tanke – känsla. I ord och bilder exemplifieras både personliga och professionella erfarenheter och kunskaper. Vi avslutar med övningen ”Andningsankaret”, en av det viktigaste övningarna inom Mindfulnesskonceptet…kanske en nyckel till ökad upplevd hälsa för någon…

1 –  1 ½ tim

 

Nyckel