Företagets tjänster

…förebygger ohälsa och stödjer utveckling hos individer och grupper

  • de är effektiva för att förebygga stressrelaterad ohälsa men även minska den ohälsa som redan uppstått.
  • de stödjer utveckling av självkännedom och självkänsla hos personer samt samarbete mellan människor.
  • de är till karaktären utforskande, lustfyllda och utan krav på prestation. Det behövs inga tidigare erfarenheter av att ha målat.

…stödjer inlärning och livsstilsförändring

  • de är effektiva vid inlärning då bildspråket utvecklas före verbalt språk och erbjuder andra möjligheter till kommunikation. Bilden är ett kraftfullt komplement till ord i alla dess former; tanke, tal och skrift.
  • de är effektiva för att öka motivationen och hitta kraftfulla verktyg för livsstilsförändringar. Bilduttrycker når bortom ord och därför kan tankar och känslor som utgör hinder för utveckling medvetandegöras och metodiskt bearbetas.

En mycket intressant utvecklingspotential finns presenterad under rubrikerna Mindfulness och Mindfulnessbaserat bildskapande.

Ytterligare information om bildterapi hittar du under https://www.bildterapi.se  /Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, där du även finner övriga bildterapeuter som är medlemmar i förbundet.

Företaget finns i Skellefteå men öppenhet finns för uppdrag även på andra orter.