Bildgalleri

Här kan du titta på bilder. Klicka på en bild för att se den i större format. För att återgå till denna sida, klicka på bilden igen.

Bilduttrycken är skapade under ca tre timmars målande och reflektion. Sex kvinnor målade först en gemensam bild, därefter valde var och en ut en detalj ur den stora bilden. Nu skapades ett eget uttryck med detaljen som utgångspunkt. I den efterföljande reflektionen fick var och en möjlighet att delta i de övrigas skapande processer.

Om du själv betraktar det gemensamma bilduttrycket så kanske du återfinner de detaljer som valdes ut. Du kan också känna efter vilken detalj ur bilden som du själv finner intressant, och kanske vill utforska på egen hand. Eller kanske i en liknande sammankomst.