Gunilla 13 06 08Friskvård och bildterapi

Företaget drivs av Gunilla Bäckström som har erfarenheter av att  ha arbetat som leg.arbetsterapeut inom hälso- och sjukvård i 40 år. Arbetsområdena omfattar rehabilitering/somatisk akutsjukvård och hjälpmedelsverksamhet för rörelsehindrade.

Utövat Qi-gong och Tai Chi Chuan under mer än tjugo år med stöd av kunskap erhållen inom Föreningen Norr- Chi.

Magisterexamen i bildterapi vid Umeå Universitet 2007. D-uppsats

Utbildning i Mindfulnessbaserat bildarbete (Mbb) våren 2010 under ledning av Birgitta Englund, lärare och kursansvarig vid Magisterprogrammet i Bildterapi vid Umeå universitet. Birgitta har även en 2-årig lärarutbildning i Satyananda Yoga.

Diplomerad instruktör i Mindfulness av Mindfulnesscenter i Luleå genom Ola Schenström våren 2011.

Lett både korta och långa kurser i friskvård/personlig utveckling, mindfulness och mindfullnesbaserat bildarbete samt bedrivit individuella stödsamtal i både korta och längre processer

Eftersom jag erbjuder tjänster som är hälsobefrämjande presenteras min grundsyn på några begrepp; människan, kommunikation, kunskap och hälsa under en egen sida.  Grundläggande synsätt

Fakta om företaget
Har F-skattsedel, är momsregistrering och drivs som  enskild firma
Företaget finns i Skellefteå, men är öppet för uppdrag även på andra orter.