Planering pågår för en work-shop under våren 2018 med mindfulnessövning samt skapande aktivitet

Hus

  • Meditation för fokusering
  • Bildskapande
  • Reflektion
  • Fika
  • Mera information kommer