Hösten 2018 med start 16 oktober 18.00, i Skellefteå

Skapande verkstad med symboler som tema

– en möjlighet till personlig utveckling

En symbol står för något mer än ett märke/tecken. En symbol kan laddas med egen mening som representerar något unikt för dig. Symbolen kan utforskas för djupare självkännedom. Exempel på meningsladdade symboler återfinns i exempelvis dödsannonser. Ett märke/tecken är en typ av symbol som man är överens om vad den betyder. Vägmärken och emojis är sådana exempel

All kunskap om dig själv finns redan lagrad i din kropp, man kan uttrycka det som att – kroppen vet. Med större självkännedom ökar förmågan till att hantera inre stress och oro. Kursen innehåller ett balanserat upplägg mellan

  1. mindfulnessövningar i främst sittande ställning med uppmärksamhet på andningen och vad som pågår i kroppen, och
  2. prestationslöst/lekfullt skapande med varierat material.

Genom detta upplägg kan upplevelsen av kropp och sinne uttryckas i någon form av bild, två- eller tredimentionell. Ett viktigt moment är även att reflektera enskilt och i grupp.

Inga förkunskaper krävs

Material ingår i kursavgiften på 950 skr

Klä dig oömt och ledigt

 

Frågor om kursens innehåll? 076-6711367 el 070-5094362

Välkommen till fem energigivande kvällar med start den 16 oktober 2018 18.00

Anmälan till kursen via Medborgarskolan, https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/skapande-verkstad-en-mojlighet-till-personlig-utveckling-1094890/