Skapande verkstad, tema symboler

-personlig utveckling

En symbol står för något mer än ett märke/tecken. En symbol kan laddas med egen mening som representerar något unikt för dig. Symbolen kan utforskas för djupare självkännedom. Exempel på meningsladdadade symboler återfinns i dödsannoner.

Ett märke/tecken är en typ av symbol som man är överens om vad den betyder. Vägmärken och emojis är sådana exempel.

All kunskap om dig själv finns redan lagrad i din kropp, man kan uttrycka det som att – kroppen vet. Med större självkännedom ökar förmågan till att hantera inre stress och oro. Kursen innehåller ett balanserat upplägg mellan

  1. mindfulnessövningar i främst sittande ställning med uppmärksamhet på andningen och vad som pågår i kroppen, och
  2. prestationslöst/lekfullt skapande med varierat material.

Genom detta upplägg kan upplevelsen av kropp och sinne uttryckas i någon form av bild, två- eller tredimentionell. Ett viktigt moment är även att reflektera enskilt och i grupp.

Kursen startar hösten 2019, information och anmälan kommer att finnas på Medborgarskolans hemsida från augusti månad.