Våren 2019 kommer två kurser att erbjudas i Skellefteå

1. Skapande verkstad med Livslinjen som tema, start 15 januari

2. Skapande verkstad med Symboler som tema, start 19 februari

– en möjlighet till personlig utveckling

En symbol står för något mer än ett märke/tecken. En symbol kan laddas med egen mening som representerar något unikt för dig. Symbolen kan utforskas för djupare självkännedom. Exempel på meningsladdade symboler återfinns i exempelvis dödsannonser. Ett märke/tecken är en typ av symbol som man är överens om vad den betyder. Vägmärken och emojis är sådana exempel

All kunskap om dig själv finns redan lagrad i din kropp, man kan uttrycka det som att – kroppen vet. Med större självkännedom ökar förmågan till att hantera inre stress och oro. Kurserna innehåller ett balanserat upplägg mellan

  1. mindfulnessövningar i främst sittande ställning med uppmärksamhet på andningen och vad som pågår i kroppen, och
  2. prestationslöst/lekfullt skapande med varierat material.

Genom detta upplägg kan upplevelsen av kropp och sinne uttryckas i någon form av bild, två- eller tredimentionell. Ett viktigt moment är även att reflektera enskilt och i grupp.

Inga förkunskaper krävs. I kursen Livslinjen har några av deltagarna tidigare gått kursen med Symboler som tema

Material ingår i kursavgiften

Klä dig oömt och ledigt

 

Frågor om kursernas innehåll? 076-6711367 el 070-5094362

Välkommen till fem energigivande tisdagskvällar mellan 18.00 – 20.15

Anmälan till kurserna via Medborgarskolan, Skellefteå